۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
English
صفحه اصلی
معرفي بخشداري
موقعیت جغرافیایی بخش سه قلعه:
بخش سه قلعه بایک نقطه شهری( شهرسه قلعه ) ودودهستان ( سه قلعه، دوکوهه) و هفت نقطه روستایی بالای بیست خانوار( روستاهای دوست آباد، بسطاق، زنگویی،شهیددستغیب، چاه طالب، چاه غیاث، چاه تریخی) وبیش ازیکصدو سی واحدسکونتگاهی دائم ویافصلی اعم محله عشایری ، مکان ، مزرعه وچاه کشاورزی ودامداری و...بامساحتی بالغ بر8363کیلومترمربع وجمعیتی قریب 9000 نفر درشمال شرقی استان خراسان جنوبی واقع شده است این بخش ازشمال به شهرسرایان،ازشمال شرق به شهرستان قاین، ازجنوب وجنوب شرق به شهرستان بیرجند ، ازغرب وجنوب غرب به بخش دیهوک استان یزدوازشمال غرب به شهرستان فردوس محدود میشود این بخش نظر به قرار گرفتن درحاشیه کویرلوت دارای آب وهوای گرم وخشک بیابانی می باشد که زمستانهای سرد وخشک وتابستانهای گرم دارد ازلحاظ پوشش گیاهی دراین بخش قریب نیم درصد جنگلهای دست کاشت کشور قرار دارد که درزمان رژیم گذشته باهدف جلوگیری ازحرکت شن های روان ومقابله باپدیده بیابان زایی وحرکت کویرکاشت شده اند وگیاهان بومی منطقه تنها بوته های مقاوم دربرابرخشکی هوا نظیر تریخ، کما، انقوزه ، اسپند ، خارشترمی باشد
بخش سه قلعه درزمینه های کشاورزی ، دامداری ، صنعتی ومعدنی ،خدماتی وتوریستی دارای استعداها وتوانمندیهای بالقوه میباشد اما روند سنتی کاردرمزارع کشاورزی ومراتع دامداری وعدم سرمایه گذاری درامور خدماتی ومعدنی وتوریستی وعدم بالندگی ونهادینه نشدن فرهنگ وباورتوسعه به عنوان پیش نیاز اصلی توسعه موانع به فعلیت رساندن قابلیتهای توسعه همه جانبه دربخش سه قلعه میباشند که بابرنامه ریزی مدون ، ارائه آموزش های بروز وعلمی ، توسعه زیرساختهای اقتصادی وصنعتی برای جذب سرمایه گذاران ، وپیشگامی دولت درامرسرمایه گذاری برروی استعداهای منطقه وتلاش برای گذر ازمرحله سنتی به مرحله تکنولوژیک ومکانیزاسیون درامرکشاورزی ،دامداری وخدمات واستقرار ادارات مرتبط با امور روزمره مردم دربخش جهت تهیج افکارعمومی به باور توسعه میتواند مهمترین اموری باشد که سه قلعه را به جایگاه توسعه برساند
از مجموع جمعیت 9 هزار نفری این بخش بیش از 40 درصد جمعیت در بخش دامداری اشتغال دارند که بالاترین درصد از جمعیت و فعالیت بخش را به خود اختصاص داده است. گوسفند و شتر از مهمترین دامهای عشایر میباشندمهمترین پوششگیاهی منطقه تاغ-اسکمبیل –خار وتریخ می باشد.
متاسفانه در طی چند سال اخیر این قشرمستضعف و آسیب پذیر جامعه بامشکلات متعددی از قبیل خشکسالی،ضعف پوشش گیاهی منطقه ،گرانی آذوقه های دامی دستو پنجه نرم می کنند که نیازاین قشر رابه حمایتهای دولتی دوچندان می کند عشایرعزیزتماما آنچه را ذخیره کرده بودنددرسه ماه زمستان هزینه کردند .آنچه مهم است و باید بپذیریم تغییراقلیم است و مهم تر آنکه همگان باید چاره ای بیندیشیم تا جایگزینی مناسب برای شغل موجود در این منطقه باشیم .قطعا دامداریهای سنتی با وضعیت فعلی مقرون به صرفه نبوده و فاقد توجیه اقتصادی و عقلی است . وجود معادن متنوع و پتانسیلهای خوب و انواع خاکهای صنعتی و ایجادصنایع وابسته در منطقه می تواند بارقه امیدی باشدکه مانعاز مهاجرت و ناامیدی نسلهای جدید دراین بخش محروم و دور افتاده باشد.منطقه سه قلعه دارای سابقه تاریخی بوده که به علت قرارگرفتن درمسیر شرق به غرب وشمال به جنوب منطقه شرق کشورمان چهارراه ارتباطی کاروانها ولشکرها درقدیم بوده این منطقه به علت تنوع تولیدات دامی وکشاورزی به انبار مواد غذایی منطقه معروف بوده است ولی باشکل گیری روند جدید زندگی وتغیر الگوی حکومت وتوسعه متاسفانه سه قلعه درحاشیه قرار گرفته وازمسیرهای ارتباطی خارج شده وهمینطور خشکسالیها وسرمازدگیهای گاه وبیگاه درطول 50 سال گذشته موقعیت سه قلعه رابه شدت متزلزل کرده است خشک شدن قنوات وپایین رفتن سطح آب چاهها، طوفانهای شن وحرکت شن های روان باعث رکود کشاورزی ودامداری ودرنتیجه خالی شدن خیلی ازروستاها ومهاجرت به شهرهای اطراف شده است خوشبختانه در سال1381 سه قلعه به شهرارتقاء یافت وباتاسیس شهرداری به عمران شهرهمت گماشته شد و دربهمن ماه1384 همزمان باارتقاء سرایان به شهرستان، سه قلعه نیز به بخش ارتقاء یافت وبخش سه قلعه بامرکزیت شهر سه قلعه آهنگ رشد وتوسعه خود راآغاز کرد.
- اصلی ترین قابلیتهای توسعه بخش:
- وجود معادن غنی بنتونیت ،کائولین ، مس ودیگر کانیها وخاکهای صنعتی
- برخورداری ازصنایع دستی باکیفیت جهانی علی الخصوص فرش
- سابقه تاریخی منطقه ووجود آثار مهم تاریخی
- جاذبه های مهم کویری وطبیعی
- موقعیت منحصر به فرد آسمان سه قلعه برای رصد اجرام آسمانی
- وجود برخی تولیدات کشاورزی بویژه زعفران، زیره، گندم ،پنبه و...
- امکان بهره گیری ازانرژی مهم وحیاتی نظیر انرژی خورشیدی ویا انرژی بادی باتوجه به موقعیت بسیار مطلوب جغرافیایی
- وجود نیروهای تحصیل کرده ساکن وغیر ساکن به عنوان مکمل توسعه.
- وجود تولیدات و محصولات متنوع دامی.


- اصلی ترین مسائل و مشکلات بخش:
- بهره برداری بی رویه ازمنابع آب وآبیاری به روشهای نامناسب ومطرود
- غالب بودن شیوه های سنتی درکلیه فعالیتهای اقتصادی واجتماعی بخش
- عدم وجود زیرساختهای صنعتی دربخش
- عدم علاقه ورغبت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری دربخش
- فقر اقتصادی وعدم وجود بنیه مالی کافی دربخش
- عدم استقرار بعضی از ادارات و یا نمایندگی آنها در مرکز بخش
- ضعف خدمات رسانی موثر به روستاها ومناطق عشایری ناشی از دور بودن ازمراکز شهرستان واستان
- فقر شدید بهداشتی وسوء تغذیه علی الخصوص دربانوان
- نرخ بالای بیکاری، بیکاری پنهان وفصلی
- عدم حل اختلافات مرزی با مناطق همجوار .
- نادیده گرفتن دو مقوله وسعت و محرومیت در تخصیص اعتبارات .
- خشکسالی های متوالی منطقه و فقر پوشش گیاهی و مراتع.
- قرار گرفتن درمسیر بین المللی ترانزیت موادمخدر
- قرارگرفتن دربن بست ارتباطی وضعف شبکه های حمل ونقل
- قرارگرفتن درمسیر حرکت شن های روان وتهدید بیابان زایی
تاریخ به روز رسانی: 1401/01/27
تعداد بازدید: 9011
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal