۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
English
صفحه اصلی
معرفي بخشدار
مجيد باستاني فر
 كارشناس ارشد مديريت
  
 
 
 

سوابق اجرائي

 

*  مسئول طرح و برنامه و بودجه  اداره كل امور عشايرخراسان جنوبي  بمدت 7 سال و ساير مسئوليتها شامل:

*رئيس كارگروه آمار و اطلاعات و انفورماتيك اداره كل امور عشايرخراسان جنوبي

*رئيس كارگروه تلفيق اداره كل امور عشايرخراسان جنوبي

*رئيس كارگروه محيط زيست و انرژي اداره كل امور عشايرخراسان جنوبي

*رئيس كميسيون اجراي آئين نامه ساماندهي عشاير

*دبير كميسيون جذب اعتبارات تملك دارايي و ساير منابع اداره كل امور عشاير

*رابط طرح سرشماري عشاير استان خراسان جنوبي

*كارشناس فناوري و اطلاعات و آمار  فرمانداري خوسف

*مسئول  برنامه ريزي و بودجه فرمانداري خوسف

* مسئول رسيدگي به شكايات، تسهيلات ، و سرمايه گذاري داخلي و خارجي فرمانداري خوسف

* مسئول ارزيابي عملكرد فرمانداري و بخشداري مركزي و جلگه ماژان  شهرستان خوسف

*مسئول آموزش فرمانداري و رابط آموزشي شهرستان خوسف در استانداري

*  مسئول پاسخگويي به شكايات مردمي طرح سامد

* مسئول امور اداري پشتيباني روابط عمومي و تبليغات طرح سرشماري عمومي كشاورزي خوسف

*  دبير ستاد هدفمندي يارانه ها  شهرستان خوسف استان خراسان جنوبي

*  معاون فني طرح سرشماري عمومي كشاورزي شهرستان خوسف

*  رياست ستاد انتخابات  رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا بخش سه قلعه سال 1396

رياست ستاد انتخابات  دهمين دوره مجلس و پنجمين دوره انتخابات خبرگان رهبري بخش سه قلعه سال 1395

*  بخشدار شهر سه قلعه شهرستان سرايان از سال 1393 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 2019/09/04
تعداد بازدید: 6993
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal