۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
English
صفحه اصلی
منشور اخلاقي
منشور اخلاقي كاركنان فرمانداري سرايان
در راستاي حفظ كرامت والاي انساني، منبعث از تعاليم روح بخش الهي و حفظ و صيانت از قدر و منزلت مردم به عنوان ولي نعمتان جامعه و احترام به حقوق شهروندي، با الهام از اصول و مباني خدمت رساني از ديدگاه امام علي (ع)، پرسنل فرمانداري سرايان خود را متعهد وملزم به خدمت صادقانه به ارباب رجوع وخشنودي وجلب رضايت مراجعين را وظيفه وتكليف الهي وسازماني خود دانسته. بر اين اساس نهايت سعي و تلاش خود را براي رعايت نكات اخلاقي و اعتقادي معمول داشته و براي تثبيت رفتارهاي مناسب شغلي موارد زير را بعنوان بخشي از وظايف خود سرلوحه كار خود قرار مي دهيم :
- فلسفه وجود دستگاههاي دولتي ارائه خدمات و رفع نيازهاي مردم با اهتمام به مردم داريو خدمت رساني مطلوب است كه در اين راستا ضمن آگاهي از آرمانهاي والاي انقلاب اسلامي تمام توان خود را در فعليت بخشيدن به اين اهداف بكار مي گيريم
- در تمامي سطوح با درك حساسيت وظايف محوله ، از تمامي توان و امكانات موجود در راستاي انجام مطلوب وظايف خود بهره جسته و ضمن آگاهي كامل از وظايف خود از هرگونه تسامح وكم كاري خودداري نمائيم .
- در تمامي سطوح با الگو قراردادن سيره و روش پيشوايان دين،خود را ملتزم به رعايت كليه شئونات اسلامي دانسته وضمن پرهيز از مظاهر فساد اداري از هرگونه سوء استفاده از شغل وموقعيت شغلي خودداري نمائيم
- در تمامي سطوح خود را موظف به رعايت نظم و انظباط دانسته وضمن حضورمنظم در محل كار ووقت شناسي ، وظايف خود را با اتكاء به اصل مديريتي "همواره راه بهتري براي انجام دادن كارها وجود دارد " انجام دهيم
- با اعتقاد به اينكه مردم ،حاكمان اصلي حكومتها هستند،تمامي امكانات را به منظور ارائه خدمات مطلوب و پاسخگوئي به نيازهاي مردم بسيج نموده ودر مواجهه با ارباب رجوع اصل اخلاقي "خرد در بينش ،مدارا درروش و كرامت در منش "را به كار بسته وتوجه داشته باشيم كه تكريم ارباب رجوع به ما كرامت مي بخشد و خشنودي خداوند در خشنود نمودن خلق خداست .
- با اعتقاد به اينكه نياز مردم به ما از نعمت هاي خداوند است در تحقق اصل تكريم ارباب رجوع ؛ راهنمايي هاي لازم ، به هنگام و دقيق را به ارباب رجوع ارائه نموده وضمن آگاه ساختن آنان از حقوق خود ، امور آنان را در سريعترين زمان ممكن انجام و در ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض رفتار نمائيم
- در كليه سطوح،در چارچوب قوانين و مقررات رفتار نموده و از هر نوع عدول از قوانين پرهيز،وضمن برخورد با كليه اشكال تخلف در جهت تحقق اين امر از فريضه امر به معروف و نهي از منكر بهره جوييم .
- از شايعه سازي، تهمت ، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد را در بين جامعه و كاركنان را تضعيفمي كند،پرهيز وضمن رعايت شئونات اسلامي در عمل وگفتار از مظاهر فساد اداري نظير توصيه ، سفارش و.... خودداري نمائيم
- ضمن پايبندي به قوانين ومقررات سازماني از تسليم مدارك واسناد به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند پرهيز نموده وضمن رعايت اصل رازداري از افشاء اسناد محرمانه خوداري نمائيم
- ضمن استفاده صحيح از اختيارات وقدرت سازماني ، از اسراف ومصرف بيهوده امكانات واموال سازماني خودداري كنيم ودر نهايت صرفه جويي در جهت بهبود اوضاع وروشهاكوشيده واز امكانات موجود به بهترين وجه ممكن استفاده نمائيم
- ضمن برقراري توازن واعتدال بين زندگي شغلي وزندگي خانوادگي ، تصميمات مناسب را درزمان ومكان مناسب گرفته واز اخذ تصميمات عجولانه پرهيز نمائيم
تاریخ به روز رسانی: 1394/06/21
تعداد بازدید: 12903
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal